paul de vroom architecten

Hofbad

Ypenburg, Den Haag

Description

Modellenstudie voor een woongebouw met 179 appartementen in de sociale huur. Team Paul de Vroom & Sputnik

Voor deze modellenstudie waren een aantal specifieke, strijdige condities van belang. Het woningbouwproject staat binnen de Vinexwijk Ypenburg direct aan een kruising en een groengebied, waardoor het de meest voor de hand liggende locatie is voor een landmark, een oriëntatiepunt in de wijk. Tegelijkertijd zijn de randvoorwaarden ten aanzien van stedenbouw en parkeren zo beperkend dat alleen een bescheiden woningbouwproject mogelijk leek. Bijzondere randvoorwaarde is daarnaast dat het gebouw een architectonische eenheid vormt met het Hofbad, een modern zwembad met een uitgesproken architectuur. Met de reeksen modellen die voor deze opgave zijn ontwikkeld was het mogelijk dat bij betrokken instanties een omslag plaatsvond, waardoor er nu een woongebouw komt dat met zijn vorm en uitstraling zeker de rol van landmark kan vervullen.

Details

Back To Top