paul de vroom architecten

Squares

Rotterdam

Description

30 eengezinswoningen in het Lage Land, Rotterdam. Team Paul de Vroom & Sputnik.

De locatie van het project ‘Squares’ is gelegen in de Rotterdamse wijk ‘Het Lage Land’ en wordt omringd door contrasten. Aan de zuidzijde is de context zeer grootschalig: de brede doorgaande Prinsenlaan met aan de overzijde een enorme vierkante plas die aan de westzijde wordt geflankeerd  door een zware toren. Aan de oostzijde staan forse woningbouwblokken. Aan de westzijde daarentegen is nog  de oorspronkelijke, bescheiden bebouwingstypologie van ‘Het Lage Land’ te zien: een mix van vierlaagse flats en korte rijen met eengezinswoningen. Aan de noordzijde grenst de locatie aan een reeks gebouwtjes met bedrijven en woningen. Met de geplande nieuwbouwwoningen kan het evenwicht worden hersteld in deze verbrokkelde stedenbouwkundige situatie.

Het programma van Squares gaat uit van 30 eengezinswoningen, een typologie die natuurlijkerwijs kleinschalig oogt. Voor deze locatie is echter een ontwerp nodig dat de kleine schaal én de grote schaal in zich verenigt. Daarom is ervoor gekozen om alle individuele woningen samen te binden met een doorgaand raster. Hierdoor ontstaat in het voorste vlak van het ontwerp een visuele ordening die een antwoord geeft op de grote schaal in de onmiddellijke omgeving. Plaatselijke setbacks in de langsgevel versterken het idee dat de eengezinswoningen samen één woongebouw vormen. De verschillen die door individuele bewoning ontstaan binnen de kaders, zorgen voor een rijk beeld, kleinschalig en grootschalig tegelijk.

Voor de woningen is een kleine catalogus van typen ontwikkeld waaruit een selectie is gemaakt, uitgaande van een drielaagse stadswoning aan de Prinsenlaan en een tweelaagse woning aan de achterliggende woonstraat.

Door middel van een te kiezen opbouw, aanbouw of vide kunnen de woningen inspelen op individuele woonwensen.

De gekozen materialen versterken het effect van de gelijktijdige grote en kleine schaal van het project. Het doorgaande raster is uitgevoerd in lichtkleurig beton en is ook aan de kop gecontinueerd als begrenzing van de tuinen. De invulling van de kaders bestaat uit wisselende vlakken van ruw, donker metselwerk en verdiepingshoge glasvlakken. Aan de Prinsenlaan zijde geven “Delftse stoepen’ de woning-entree’s een individueel karakter. Een doorlopend groenscherm bij de Woonstraat zorgt ervoor dat deze straat een stedelijke buitenruimte wordt waar het prettig is om te verblijven en te spelen.

 

 

Details

Back To Top