paul de vroom architecten

Cable Tower

Rotterdam

Description

Een fenomeen als een kabelbaan zal de skyline van de stad blijvend veranderen en de aanlandingspunten aan beide uiteinden spelen hierin de hoofdrol. Het aanlandingspunt “op Noord” heeft met de Euromast het icoon van het na-oorlogse Rotterdam. Met de komst van de Erasmusbrug is het belang de Euromast echter aangepast. Op dit moment is de Rotterdamse Skyline met de Erasmusbrug als focus-point hét Icoon van de stad. het “aanlandingspunt op Zuid” zal daarom een dialoog moeten aangaan met de opvallendste eye-catchers binnen deze skyline: de hoogbouw op de Kop van Zuid, het Scheepvaart- en Transport-college, de Euromast, het Unilevergebouw, de Rotterdamse bruggen en de veranderlijke Smit-Tak kranen.

In dit ontwerp zijn de thema’s die uit het vooronderzoek als relevant naar voren kwamen in een goede verhouding met elkaar te combineren. De conceptschets van het model laat in een aantal stappen, zien hoe het werkt:

Er is een aanlandingspunt gevraagd voor de kabelbaan, dus er komt een mast. Met het oog op het realiteitsgehalte wordt er programma toegevoegd, dus de mast wordt een toren-volume.

De dynamiek van de kabelbaan verlangt een architectonisch antwoord, daarom is het volume vertaald in twee achteroverhellende torens. De top van de torens moet een kabelstation bevatten en is tegelijkertijd de uitgelezen plek voor een attractie. Daarom is een van de torens om zijn horizontale as gedraaid, zodat het gebouw als een echte belvédere bekroond kan worden door een uitzichtpunt, met een publieke functie.

Sculpturaal Volume + Constructivistische Machine + Havenindustrie = een Landmark dat bij realisatie onderdeel gaat vormen van het icoon van de stad: de Rotterdamse Skyline!

Het aantrekkelijke van het volume is dat de vorm vanuit ieder standpunt anders ervaren wordt: soms is het een driehoek met een middelpunt, soms meer een plateau op twee benen. Aanlanding van de kabelbaan kan precies in het open middelpunt plaatsvinden. In de benen van het model kan per laag een vrij vloerveld worden aangeboden voor uiteenlopende functies zoals wonen, werken of een hotelfunctie. Het uitzichtplatform biedt boven het kabelbaanstation twee doorgaande vloervelden voor publieksgericht gebruik.

Op basis van de ruimtelijke ambitie is een formeel concept ontwikkeld waarbij op maaiveld (of half-verdiept) wordt geparkeerd in een gebied met groene pleinen en met vide!s voor lichtinval. Boven dit gebied bevind zich een één-laags volume met daarin een opgetild maaiveld dat direct verbonden is met de begane grond, de toren en het schip. In deze continue ruimte wisselen stands en vertrekken voor horeca, informatie, en “aan werk gerelateerde” functies elkaar af in een prettige atmosfeer met groene patio’s, vide’s en uitzichtplekken.B ovenop het dak bevindt zich een kunstmatig landschap waarin glazen paviljoens in het water staan en houten vlonders op het water plaats bieden aan terrassen bij de horeca.

Paul de Vroom verantwoordelijk architect DKV architecten

Back To Top