paul de vroom architecten

Kapp. Meereboerweg

Den Haag

Description

Modellenstudie voor een woongebouw met 132 appartementen in de sociale huur en 76 in de vrije sector. Team Paul de Vroom & Sputnik

Op de locatie van dit project staat nu een groot woongebouw dat opvalt, niet zozeer door zijn architectuur, maar door de uitgesproken contour van het bouwblok. Bijzonder aan dit woningcomplex is verder dat iedereen woont aan een royaal, groen binnenterrein. Omdat de kwaliteit van de woningen in het complex niet meer voldoet aan de moderne standaard, zal het gebouw worden vervangen door nieuwbouw. Er gelden nu echter randvoorwaarden ten aanzien van stedenbouw, parkeren en programma, die het simpelweg terugbouwen van deze bouwmassa onmogelijk maken. Met behulp van een modellenstudie is het inzichtelijk geworden dat er wel degelijk een nieuw woongebouw kan komen dat én voldoet aan de actuele randvoorwaarden én een groen woonmilieu biedt dat vergelijkbaar is met dat van het oorspronkelijke complex.

Details

Back To Top